Telefon: 070-695 26 22

Länkar

Övriga länkar

Svenska Golfförbundet

golf.se

Svenska Golfförbundets uppgift är att ta tillvara klubbarnas och distriktens intressen och önskemål samt driva utvecklingen av golfen i hela Sverige framåt.