Telefon: 070-695 26 22

Anläggning av golfbana

FJ DIKA AB utför alla typer av anläggningsarbeten på golfbanor.

I första hand handlar det om olika reparations-, underhålls- och ombyggnadsarbeten. Men jag kan även vara med som underentreprenör vid nyanläggningar och kan på egen hand åta mig nyanläggning av korthålsbanor.

Se bilder här.

Några exempel på vad jag utför:

  • Ombyggnad av greener
  • Grävning av bunkrar
  • Byte av bunkersand
  • Iordningställande av tees
  • Säljer brunnsbetäckningar
  • och mycket annat!

Kontakta mig gärna för mer information!

Greener bygger jag upp enligt Svenska Golfförbundets rekommendationer, med dränering, kapillärbrytande skikt, nedschaktning av bevattning o.s.v.